PROGRAMA EDUCATIU EMOTICAT 2016-2017

Els Tallers d’Educació Emocional i el Club Emoticat (ClubE) són activitats del Programa d’Educació Emocional i Jocs. Es poden definir com a programes de joc per al desenvolupament de les competències emocionals. Són dos intervencions basades en jocs cooperatius i creatius que tenen per finalitat fomentar la conducta prosocial i el desenvolupament emocional.
Els Tallers i el ClubE comparteixen els continguts i metodologia del programa d’educació emocional. Han estat distribuïts per grups d’edats segons el seu nivell evolutiu, amb flexibilitat de pertànyer a un o altre.
Imagen
Els grups dels  TALLERS EMOTICAT són 3:
MINI    –  2 a 4 anys
MIG     –  5 a 7 anys
GRAN  –  8 a 10 anys
MAXI   –  11 a 13 anys

Els jocs que contenen els programes dels Tallers i els ClubE estimulen la comunicació, la cohesió, la confiança i el desenvolupament de la creativitat, amb la idea inclosa d’acceptar-se, cooperar i compartir, jugant i inventant junts. Cal tenir en compte que els les activitats es desenvolupen amb un centre d’interès que serveix de fil conductor del programa complert, implementats de manera diferents segons els grups d’edat.PROCEDIMENT D’APLICACIÓ DELS PROGRAMES AMB UN GRUP
El procediment ha de mantenir una sèrie de variables constant de la metodologia d’intervenció. Constància intersessional d’un cop a la setmana de durada variable entre una hora i mitja i tres hores.  Es realitza el mateix dia de la setmana durant un curs escolar. La intervenció es realitza a una sala gran, lliure d’obstacles, l’experiència de les activitats i jocs les dirigeix una o dues educadores i alguna voluntària de suport i com observadora.

Cada sessió s’estructura en 4 fases:
Fase d’Apertura. Les sessions s’inicien amb el “Termòmetre Emocional”, per a la identificació emocional de cadascú dels participants i l’expressió gràfica-figurativa del seu estat emocional en aquell precís moment i en diverses situacions que es canvien al llarg de les sessions. Seguidament, els infants asseguts al voltant de la taula i en posició circular, s’inicia la “Roda de Parlar”. Es comenten breument les avaluacions del TE o altres inquietuds de la setmana, i la “Tasca de la setmana” (exercici pràctic sobre un aprenentatge de cada sessió i encarregada per fer a casa). Es recorden les normes de la roda i els jocs i els seus objectius (divertir-se, fer amics, aprendre a ajudar-nos i col·laborar per fer coses junts, aprendre a escolar-se, a ser respectuosos amb les idees dels altres, ser originals, creatius, imaginatius)… Després d’unes sessions es preguntarà als infants sobre els objectius per a fomentar la comunicació circular (feedback-retroalimentació). Finalment, s’explica breument quines seran les activitats de la sessió.
Sent les activitats de consciència corporal un requisit per a una regulació emocional eficaç, s’introdueix a l’apertura de cada sessió un exercici de “Relaxació”, meditació, psicomotriu… de 5 minuts.
Fase de Vivència. Es realitzen d’1 a 3 activitats en el marc del centre d’interès “La Volta al Món” i dels jocs cooperatius i creatius. Es segueix el següent procediment:
a.  Instruccions i desenvolupament de l’activitat lúdica: es presenten les instruccions i el grup realitza el joc amb el procediment indicat.
b.  Debat: després del jugar es realitza un debat entorn a l’acció i les interaccions durant el joc. Es poden seure al terra o en cadires circularment, i l’educadora fa preguntes vinculades amb els objectius del programa en general i el joc en particular (comunicació, participació, cooperació, sentiments…), sobre el que s’ha observat al grup.
La prioritat és permetre que senti i experimenti a partir dels condicionants establerts en l’activitat. Pretenem anar més enllà de crear artificialment una experiència aïllada. L’objectiu és combinar el FER més el SENTIR per tal de dotar a la vivència d’un aprenentatge significatiu. Optem per un estil “laisser faire” en el transcurs de l’activitat.  Durant la realització el facilitador/a ha de mantenir una observació constant, fixant‐se en els aspectes i conductes relacionats amb els objectius plantejats i la seva avaluació.
Fase de Reflexió. Es pretén crear un pont entre SENTIR i PENSAR. L’objectiu de la fase és crear un espai d’intercanvi que afavoreixi l’anàlisi del què ha passat i què he sentit durant el desenvolupament de l’activitat. Després de la seqüència de jocs, es realitza una reflexió i diàleg sobre el que ha passat: sentiments experimentats, participació, rebutjos, respectes per les regles, cooperació… L’educadora pregunta: “Com t’has sentit en aquesta activitat?”. També poden afegir alguna reflexió no tractada en el debat de cada activitat. Els infants han de verbalitzar aspectes positius i problemàtics de la vivència i com l’han solucionat, tenint un paper molt important en el desenvolupament cognitiu i moral. Amés l’educadora promou una comunicació motivadora, aportant reforç social, valoració verbal en relació a les conductes d’ajuda, diàleg o cooperació observades, emfatitzant la vàlua i creativitat dels productes que han pogut elaborar.
Fase de Tancament i Transferència. Pretén que l’aprenentatge traspassi els límits del programa i pugui aplicar-se a diferents contextos del quotidià. S’exposa una frase que resumeix la sessió. Un pas més és qüestionar si en la vida diària s’actua de la mateixa manera que s’ha actuat durant l’activitat i si es considera adequat. Finalment, es planteja una “Tasca” de la setmana per a investigar, pensar, practicar o compartir amb la família.


Imagen

1 thought on “PROGRAMA EDUCATIU EMOTICAT 2016-2017

  1. Pingback:EDUCACIÓ EMOCIONAL PEL 2017 – Emoticat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *