PROGRAMA D’EDUCACIÓ EMOCIONAL

Els nens i nenes actuals presenten una sèrie de característiques diferencials respecte a altres èpoques, especialment en el què es refereix als seus hàbits de consum, la seva salut física o mental i les noves tecnologies. Ara, més que mai, necessiten que plantegem en serio una educació emocional en condicions.
El joc és una activitat vital i indispensable per al desenvolupament humà. Contribueix de forma rellevant al desenvolupament psicomotriu, intel·lectual, afectiu-emocional i social. Els estudis confirmen que el joc influeix significativament en el desenvolupament sòcio-emocional. Potencia la cooperació entre iguals i permet l’expressió i el control emocional, afavoreix l’equilibri psíquic i la millora de l’autoconcepte. El joc permet al nen desenvolupar el seu pensament, satisfer necessitats, explorar i descobrir, gaudi de crear, elaborar experiències, expressar i controlar emocions, ampliar els horitzons de si mateix, aprendre a cooperar…
El joc actual dels nens i el paper de les emocions és l’enfocament general dels programes d’educació emocional que es presenten a continuació.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA DE LLEURE
L’objectiu general és contribuir a la millora de la socialització, el desenvolupament emocional i de la creativitat dels infants entre 5 i 13 anys. Elsobjectius específics es descriuen en tres grups.

Potenciar el desenvolupament de factors de socialització estimulant:

 • El coneixement dels infants entre sí, l’increment e la interacció multidireccional, amistosa, positiva, constructiva amb els companys del grup i la participació grupal.
 • Les relacions amistoses intragrup.
 • Les habilitats de comunicació verbal i no verbal: exposar, escoltar activament, dialogar, negociar, prendre decisions per consens…
 • Un augment de conductes socials facilitadores de la socialització (de lideratge, jovialitat, ajuda, respecte-autocontrol, assertives), així com una disminució de conductes pertorbadores per a la mateixa (conductes agressives, passives, d’ansietat-timidesa, apatia-retraïment…).
 • La conducta prosocial: relacions d’ajuda i capacitat de cooperació (donar i rebre ajudar per a contribuir a fins comuns).
 • El desenvolupament moral: acceptar nombres socials relacionades amb instruccions dels jocs (torns, estructura cooperativa, rols… ) i amb les normes que el grup es dota…

Afavorir el desenvolupament emocional promovent:

 • La identificació de variades emocions.
 • L’expressió d’emocions a través de la dramatització, les activitats amb música-moviment, el dibuix i la pintura.
 • La comprensió de les diverses causes o situacions que generen emocions positives i negatives.
 • L’afrontament o resolució d’emocions negatives.
 • El desenvolupament de l’empatia davant els estats emocionals d’altres éssers humans.
 • La millora de l’autoconcepte-autoestima.
 • Sentiments de benestar psicològic, subjectiu i d’harmonia emocional.

Estimular el desenvolupament de la creativitat i de factors intel·lectuals tals com:

 • La creativitat verbal, gràfica, constructiva, social i dramàtica.
 • L’atenció, concentració.
 • La memòria.
 • La capacitat de simbolització.
 • El llenguatge, el raonament lògic verbal…

221182_1856216738361_4563391_o
CONTINGUT DELS PROGRAMES D’EDUCACIÓ EMOCIONAL
En línies generals, els continguts d’educació de les emocions es contemplen en 4 blocs:
BLOC 1. Coneixement i gestió de les emocions. Educació de les emocions.
Emocions positives.
Emocions dels altres.
Autocontrol.
BLOC 2. L’autoregulació de les emocions i autonomia personal.
Actituds positives.
Autoestima.
Responsabilitat.
Autoregulació i automotivació.
BLOC 3. Habilitats de comunicació: intel·ligència emocional i contextual.
Assertivitat.
Comunicació.
Expressió d’idees: donar les gràcies, demanar favors, expressa una queixa, escolta activa.
Empatia i prosociabilitat: escoltar sentiments dels demés.
BLOC 4. Habilitats d’afrontament eficaç i assentament social.
Identificació de problemes.
Resolució de conflictes.
Negociació.

METODOLOGIA GENERAL DEL PROGRAMA
El plantejament general és mitjançant una metodologia oberta i flexible, de forma que l’infant es converteix en protagonista i és constructor del seu propi procés d’aprenentatge. Es faran servir tècniques de dinàmiques de grup, treball cooperatiu, role-playing, brainstorming, així com estratègies per a la motivació, l’autorealització del comportament i la resolució de conflictes. També es disposa de recursos per al desenvolupament de les 9 intel·ligències múltiples (musical, verbal-lingüística, lògica-matemàtica, visual-espacial, corporal-cinestèsica, interpersonal, intrapersonal i les incorporades recentment, naturalista i espiritual).
Les competències emocionals (consciència, regulació i autonomia emocional, intel·ligència interpersonal, habilitats de vida i benestar), són tractades transversalment en el decurs de les sessions. Totes les emocions són legítimes, i per tant és necessari acceptar-les. Ara bé, el comportament impulsiu  pot ser un perill de múltiples problemes i conflictes. Hem de tenir una organització adequada de límits i normes i conseqüències naturals i lògiques.  Altres eines a tenir presents són la introspecció, relaxació, meditació o  mindfullness, respiració, imaginació emotiva…
Jugar junts fomenta viure experiències emocionals positives amb els infants, establir-hi una relació positiva i desenvolupar-se emocionalment. Així, mitjançant el joc aprenen a augmentar la seva tolerància a la frustració, a controlar la impulsivitat, a respectar els torns de paraules i a escoltar amb més atenció. Alhora, el joc és una oportunitat òptima per riure, fomentar el sentit de l’humor i les emocions positives.

1 thought on “PROGRAMA D’EDUCACIÓ EMOCIONAL

 1. Pingback:EDUCACIÓ EMOCIONAL PEL 2017 – Emoticat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *