PROGRAMA DE JOCS

Imagen

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA DE JOC
Els jocs dels programes es classifiquen en dos grans grups:

 • Jocs de conducta prosocials, amb continguts sobre la comunicació-cohesió , ajuda-confiança i cooperació.
 • Jocs creatius que incorporen creativitat verbal, gràfic-figurativa, plàstic-constructiva, dramàtica i cultural.

Aquesta programació ha estat inspirada en diferents estudis validats experimentalment, havent-se explorat els seus efectes en diversos factors del desenvolupament infantil i demostrat que aquests programes de joc estimulen:

 • Un increment de les conductes socials positives (prosocials, assertives, de lideratge, de jovialitat, de consideració amb els demés, de respecte-autocontrol…).
 • Una disminució de conductes socials negatives (agressives, antisocials, retraïment, ansietat…).
 • Un increment de les estratègies cognitives positives de resolució de conflictes interpersonals,
 • Una millora de les relacions dintre del grup (missatges positius cap els companys, relacions d’acceptació, percepció dels companys com prosocials i creatius…).
 • Una millora de l’autoconcepte.
 • L’estabilitat i harmonia emocional.
 • Una augment de la intel·ligència verbal, la creativitat verbal i la gràfic-figurativa.

CLASSIFICACIÓ DELS JOCS EN ELS PROGRAMES
COMUNICACIÓ I CONDUCTA PROSOCIALS

 • Jocs de comunicació i cohesió grupal
 • Jocs d’ajuda i confiança
 • Jocs de cooperació

CREATIVITAT

 • Jocs de creativitat Verbal
 • Jocs de creativitat Dramàtica
 • Jocs de creativitat Gràfic-figurativa
 • Jocs de creativitat Plàstic-constructiva

CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS DELS JOCS
PARTICIPACIÓ. Tots els membres participes i no hi ha mai eliminats. L’objectiu consisteix en assolir metes de grup, i per això cada nen té un paper necessari per a la realització del joc. “Tots han de tenir la possibilitat de practicar-ho i cadascú ha de tenir un paper en el joc i diferent dels altres”.
COMUNICACIÓ I INTERACCIO AMISTOSA. Tots els jocs estructuren processos de comunicació intragrup que impliquen escoltar, dialogar, prendre decisions, negociar… els jocs estimulen l’amistat i l’expressió de sentiments positius vers els altres.
COOPERACIÓ. Molts jocs estimulen l’ajuda mútua i la contribució a una fita comuna. Cadascú pot assolir el seu objectiu si els altres ho assoleixen. La cooperació com un procés d’interaccions socials: “donar i rebre ajuda per a contribuir a fi comú”. Cada paper de cada nen està ple de significat, necessari per a reeixí el joc. Això genera un sentiment d’acceptació de cada infant del grup, que influeix positivament en el seu autoconcepte, millorant també la imatge que té dels demés.
FICCIÓ I CREACIÓ. En aquest jocs es fa el “com si” de la realitat, com si fóssim pintors, mags, papallones, cecs… També es combina estímuls per a crear quelcom nou; per exemple, unir dues parts del cos de diferents animals per fer un de fantasia..
DIVERSIÓ. Els jocs fan que el grup es diverteixi interactuant de forma positiva, constructiva amb els companys.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *