AVALUACIÓ DELS PROGRAMES EMOTICAT

Els jocs cooperatius són molt diferents als competitius. Eliminen la por a fallar i l’angoixa  al fracàs (l’objectiu no és guanyar), i reafirmen la confiança en si mateixos, millorant la seva autoestima, necessària per al desenvolupament harmònic de la seva personalitat. El valor dels nens no es destruït per la puntuació, amb la qual cosa l’activitat i els companys són vistos més positivament. Els jocs cooperatius estimulen el sentiment de grup, tot i mantenint cada individualitat dintre d’ell, potenciant relacions empàtiques, constructives, amistoses, cordials.. Fomentant la comunicació i les conductes d’ajudar-se i compartir entre els membres del grup. Això és el que resumidament hem d’avaluar dels Tallers i el ClubE i l’eficàcia de dels jocs cooperatius i el programa d’educació emocional al lleure d’Emoticat.
Realitzarem avaluacions de diferent tipus:
Avaluació de les sessions. Les educadores avaluen al final de cada sessió segons els objectius plantejats a les activitats de la sessió i els objectius del programa educatiu. Es realitzarà d’un forma interactiva, mitjançant una aplicació al mòbil o App que facilitarà la transmissió immediata de l’avaluació i millores del programa. El formulari d’avaluació de la sessió pot tenir un format semblant al de l’exemple i variar segons les activitats de la sessió i el transcurs de les anteriors.
Avaluació de les famílies. Pares i mares avaluen al seu fill responent a un qüestionari a l’inici i final de l’activitat de lleure. Tanmateix es mantenen converses amb les educadores i participen en un grup de WhatsApp que aportarà informació sobre l’avaluació dels efectes del programa en els seus fills.
Les famílies també poden participar en els Monogràfics d’Emoticat, dissenyats per a tractar temes concrets de l’educació emocional dels infants (límits i normes, com parlar als infants…).
Avaluació dels participants. L’avaluació dels infants és imprescindible per a la validació dels objectius de la intervenció psicosocial mitjançant els Tallers i el ClubE. Aquesta avaluació es dona a totes les sessions a través de la roda de parlar, el debat, la reflexió i la transferència, incloses en cada guió d’aplicació de les sessions.
Avaluació final. En acabà els programes, es realitza una reunió amb la família per tal d’exposar la implementació del programa d’educació emocional i la participació dels seus fills. També completen un qüestionari d’avaluació final i es presenten conclusions, recomanacions i l’acomiadament.
La Memòria final (amb la comprovació dels indicadors d’observació i recollida de dades i informes), del Programa d’intervenció psicosocial en la infància a través de l’educació emocional complementarà la valoració de la implementació dels Tallers i el ClubE.
Imagen

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *